زیپ | مجله اینترنتی لباس، مد ، فشن و زیبایی

پوشاک ایران و جهان

لباس سنتی و محلی ابیانه

پوشاک عمومی مردان از دوره صفویه نا اوایل قرن حاضر عبارت بوده از: کلاه نمدی٬ قبا٬ زیرپوش قبا به نام ارخالق٬ شال کمر٬ شلوار گشاد از جنس کرباس یا متقال٬ گیوه محلی و پوشش زمستانی کمر چین یا سرداری٬...

توصیه شده